• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Porno

Les seccions

Correu electrònic Imprimeix PDF

El contingut de l'actual exposició permanent abraça més de tres mil anys d'història de les Pitiüses -des dels primers pobladors fins a la conquista catalana de 1235. Està dividit en sis àrees: prehistòria, colonització fenícia, època púnica, època romana altimperial, època romana baiximperial i antiguitat tardana, i època medieval islàmica.

S'accedeix al Museu des de la plaça de la Catedral. L'entrada és a la capella del Salvador, on actualment hi ha el vestíbul. Aquí s'ha instal.lat la recepció, amb la secció de venda de publicacions, reproduccions i postals, i el guarda-roba.

La visita s'inicia per una sala de l'antiga Universitat, que s'ha dividit en dos espais. El recorregut ha de fer-se per la dreta, on es troben l'àrea de prehistòria i l'àrea de colonització fenícia.

Mitjançant una llarga escala s'arriba al corredor del baluard de Santa Tecla, on s'exposa l'època púnica. Al final del passadís, pujant les escales, a la tercera sala, s'hi exhibeix l'època romana altimperial, i a la quarta sala l'època romana baiximperial i l'antiguitat tardana.


A les sales cinquena i sisena, a les quals s'arriba per una escala estreta, s'exposa l'època medieval islàmica.

La visita continua, sortint a l'exterior, per una escala que condueix dalt de la plataforma del baluard, des de la qual pot contemplar-se una esplèndida panoràmica de la badia d'Eivissa.

Per continuar l'itinerari fins a la sortida, cal recórrer tota la superfície del baluard, seguint la senyalització, i tornar a entrar al Museu per la petita porta lateral de l'edifici.

Després d'un tram d'escala, s'accedeix novament a la Universitat i, anant sempre pel costat dret, s'hi contemplarà el resultat de les excavacions realitzades en el subsòl d'aquesta sala. Al fons pot veure's una part de les fortificacions medievals de la ciutat, sobre les quals s'alçaren els murs de la Universitat. Des d'aquí es passa novament al vestíbul i a la sortida, que us situarà, una altra vegada, a la plaça de la Catedral.

 


Butlletí informatiu

El museu de Puig des Molins.pdf

 

Design by i-cons.ch / etosha-namibia.ch  / Joomla templates / Quality wallpapers